De strijd tegen het water

De strijd tegen het water: de kracht van de Nederlanders in het buitenland

Nederlanders staan bekend als dijkenbouwers. Terecht, want namen zoals Hans Brinkers en Cornelius Lely zijn namen die ook in de geschiedenisboeken in het buitenland opgenomen zijn. En Willem-Alexander heeft de bijnaam Prins Water. In landen in Azië wordt gekeken naar de mogelijkheden die de Nederlanders gebruikt hebben, landen als Bangladesh hebben de kennis van de Nederlanders nodig en ook in Amerika is met het grote aantal rampen behoefte aan meer kennis om de strijd met het water aan te gaan.
Dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Een stijgende zeespiegel is namelijk niet alleen een bedreiging voor Nederland. Er zijn veel meer gebieden die relatief gelijk of onder zeeniveau liggen en dit zijn gebieden waar nu al preventief gewerkt moet worden aan het versterken van de dijken en mogelijkheden om het water om te leiden naar andere gebieden. Waren de Nederlanders in het verleden al populair op het gebied van ontginningen, dan zijn we de komende decennia helemaal hot in het kader van het beschermen van land en inwoners.

Zuiderzeewerken en Deltawerken

De rampen van 1916 en 1953 zijn grote rampen geweest met veel te veel slachtoffers. Er is veel schade aangericht en moeder natuur heeft ons op de vingers getikt. We hadden te weinig aandacht besteed aan de dijken en de verdediging tegen het water en moesten opgeschrikt worden. Er werd onderzocht, gerekend, getekend en getest om vervolgens met oplossingen te komen in de vorm van de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. Grote projecten die veel geld kosten, maar tevens projecten die ervoor zorgden dat mensen weer met een gerust hart konden slapen en het land en de inwoners veilig waren.
De grote projecten zijn nu weer bijzonder interessant geworden omdat de kennis die hier vergaard is ook grote positieve gevolgen kan hebben voor gebieden waar vaak overstromingen zijn, of waar het verschil tussen het zeeniveau en het land te klein is om een kleine stijging van de zeespiegel te overleven. Ingenieurs worden nu al met regelmaat uitgenodigd en krijgen complete rondleidingen om te zien wat de mogelijkheden zijn. Niet alleen voor de toekomst, maar ook op dit moment, want de strijd tegen het water is een actueel thema. Niet alleen in het kader van de grote watersnoodramp in Noord-Holland of Zuid-Holland, maar op een globaal niveau waarbij grote stappen gezet moeten worden. En dat is waar de Nederlanders zeeën van kennis over hebben. Letterlijk en figuurlijk.

Vroeger en in de toekomst

In het verleden werden de Nederlanders gevraagd om dijken te bouwen en land te ontginnen. Omdat we daar bekend om stonden wisten hoe het werkte. Nu en in de toekomst worden Nederlanders gevraagd om de kennis te delen over het verdedigen van het land tegen de kracht van het water. Omdat we het kennen, maar ook omdat we weten hoe het mis kan gaan en waar de zwakke punten liggen. Op dat gebied kunnen de Nederlanders met hun kennis de wereld nog weleens flink veranderen, zeker in de gebieden met veel risico op overstromingen.